PRIVACYBELEID

Musicalvereniging MusicalMakers (hierna: “ M.M. ”) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website (www.musicalmakers.nl) en zorgt dat de persoonlijke informatie die wij ontvangen, vertrouwelijk wordt behandeld. Op deze pagina beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat kader heeft.

Soort persoonsgegevens

Om via de website kaarten voor onze voorstellingen te reserveren en/of lid te worden is het noodzakelijk dat wij persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het betreft de volgende gegevens die wij van u kunnen verwerken: NAW-gegevens, telefoonnummer, betaalgegevens, aankoopgegevens en e-mailadres.

Doel van de gegevensverwerking

M.M. verzamelt gegevens van personen die bij M.M. kaarten kopen, reserveringen plaatsen of anderszins diensten of producten van M.M. afnemen, van bezoekers van de M.M. website (hierna gezamenlijk: “klant(en)”) voor de volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren en/of verwerken van transacties die via de website, telefonisch, e-mail en de kassa verlopen.
  • Om klanten de door hen gekochte kaarten en eventuele andere producten te kunnen toesturen en om hen nader te kunnen (laten) informeren met betrekking tot het evenement waarvoor de klant kaarten heeft gekocht of gereserveerd (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot het evenement door te geven).
  • Om klanten na afloop van de voorstellingen een “Dank je wel” en een aankondiging van de volgende productie te kunnen toesturen via e-mail.
  • Voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden (waaronder klanttevredenheidsonderzoek).
  • Om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op M.M. van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

E-mailings

Wanneer u bij ons kaarten koopt voor een voorstelling, ontvangt u van ons servicemails. Het betreft informatie rondom uw bezoek, bijvoorbeeld wijzigingen in aanvangstijd, annuleringen en informatie over bereikbaarheid. Wanneer u deze mails niet wenst te ontvangen, dan kunt u zich op ieder moment voor deze e-mails afmelden via een email aan info@musicalmakers.nl met als onderwerp: ‘Afmelden E-mails’. Na afmelden kunt u zich niet meer beroepen op het laten terugbetalen van betaalde kaarten voor gemiste voorstellingen. Wanneer u zich aanmeldt als donateur van M.M., ontvangt u, behorend bij uw privileges en voorverkoopinformatie.

Wanneer u deze mails niet wenst te ontvangen, dan kunt u zich op ieder moment voor deze e-mails afmelden via de afmeldlink die u onderaan onze e-mails kunt vinden.

Uw gegevens inzien of aanpassen

U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens, deze aan te vullen, te corrigeren of te laten verwijderen. Hieronder een overzicht van de verschillende opties:

  • U kunt overige gegevens laten aanpassen d.m.v. een verzoek aan ons via een e-mail aan info@musicalmakers.nl met als onderwerp: ‘NAW gegevens aanpassen’.
  • Om aan te geven hoe u op de hoogte gehouden wilt worden door ons, kunt een e-mail sturen naar info@musicalmakers.nl met als onderwerp: ‘E-mailvoorkeuren’. U ontvangt van ons dan een e-mail retour met daarin de gegevens voor welke mailgroepen u actief geregistreerd staat.

Bewaren gegevens

M.M. bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Indien een klant gedurende twee jaar geen bezoek heeft gebracht aan een productie van M.M. worden persoonsgegevens geanonimiseerd en daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden.

Beveiliging en derden

M.M. heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen verlies, vernietiging of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden de ontvangen persoonsgegevens opgeslagen op beveiligde servers. Voor uw gemak zijn op de website www.musicalmakers.nl hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Graag maken wij u erop attent dat indien u deze websites bezoekt, het privacyreglement van deze derde partijen, en niet dat van MusicalMakers, van toepassing is op de activiteiten die op u deze websites verricht en de informatie die u daar openbaar maakt. M.M. zal nooit zonder uw toestemming gegevens aan derden verstrekken.

Wijzigingen

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen en zullen hier dan een update plaatsen.

Contact

Neem gerust contact met ons op indien u nog verdere vragen heeft over ons privacybeleid, via info@musicalmakers.nl of schriftelijk via onderstaand adres o.v.v. ‘Verzoek omtrent persoonsgegevens’:

Musicalvereniging MusicalMakers
T.a.v. Secretariaat & Privacybeleid
Sikkelstraat 1
6532 VA Nijmegen