Iets in de maak en in de ijskast – update

6 jan 2021

Het Coronavirus kwam en zag, maar wij leken het in de zomer bijna te overwinnen.
Na de zomerstop kregen we, met inachtneming van de richtlijnen, groen licht om na bijna een half jaar eindelijk weer te kunnen doen waar wij blij van worden: samen musical maken. Maar toen…

De maatregelen werden continu aangepast en uit voorzorg dacht het bestuur alvast na over alternatieve scenario’s. Bij alle scenario’s werd er gekeken naar de financiële en praktische kanten, maar vooral ook naar de gezondheidsrisico’s – voor zowel de leden als uiteraard ook voor ons publiek.

Er werd unaniem gekozen voor het scenario van een tussentijdse coronaproof en zelfgeschreven muziektheaterproductie (regisseur: Samantha Janssen, muzikaal leider: Jarno Scholten).

Met dit uitgangspunt gingen de repetities weer van start! Naast het aanspreken van een flink portie flexibiliteit was er mogelijkheid om talent en creativiteit verder te kunnen ontwikkelen, doordat de repetitieavonden een andere invulling kregen. Dit varieerde van ‘hoe schrijf ik een verhaal’, het maken van een tableau vivant tot ‘wat is tongue taming’.

tussenproductie

Hoe het maken van een tussenproductie uitzag: sommigen maakten een tableau vivant, anderen deden aan tongue taming…

Stop….en door

De komst van een tweede golf en voornamelijk het uitblijven van verbetering op korte termijn maakte ook de tussenproductie onmogelijk. Met pijn is ons hart hebben we moeten besluiten om ook deze productie in de ijskast te zetten. Hopelijk kunnen we ook dit moois ooit nog aan jullie laten zien!

Make your day!

Voorlopig geen productie betekent echter niet automatisch dat we ook stil gaan zitten. Zodra de situatie het toelaat, gaan we van start met een speciaal programma: Make your day! In dit programma gaan onze leden aan de slag met o.a. workshops op het gebied van zang, dans of theater. Uitgangspunt is dat men er vrolijk van wordt, júist in deze gekke tijden! In onze ogen is dit voor dit moment het beste alternatief onder de huidige, onvoorspelbare omstandigheden.

Plaspauze

We begrijpen de teleurstelling voor het nog langer moeten wachten op deze schitterende musical, maar we beloven dat die er in betere tijden zeker gaat komen! Urinetown is naar onze mening te waardevol en gaat daarom nog even met plaspauze. Corona zal onze drang tot veel gezeik echt niet doen stoppen!

Musicalmakers kijkt er heel erg naar uit om jullie weer te zien bij de voorstellingen! Houd onze website en social media kanalen in de gaten voor nadere berichtgeving over exacte speeldata en kaartverkoop en blijf gezond!

taartUrinetown

Een belofte die we hebben gedaan en nakomen!