Urinetown: iets meer geduld…

17 mei 2020

Het coronavirus raakt ons allemaal.
Maar onze gedachten gaan uiteraard eerst uit naar de nabestaanden van de slachtoffers die door de gevolgen van het virus zijn overleden. Verder wensen wij iedereen die ziek is geworden een voorspoedig herstel toe. 

De gevolgen van de maatregelen die het kabinet op 15 maart jongstleden aankondigde om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan, heeft een grote impact op ons dagelijks leven – zo ook voor MusicalMakers. Door het verbod op samenkomsten van grote groepen en het hanteren van de 1,5 meterafstandregel is het sinds die tijd niet meer mogelijk om onze wekelijkse fysieke repetities te houden. 

Moderne technologieën als het online repeteren en zelfstudie zijn weliswaar alternatieven, maar bij lange na niet te beschouwen als vervanging voor de genoemde fysieke repetities. 

Het iedere week bij elkaar komen creëert letterlijk het gevoel van ‘samen musical maken’ en vormt de basis om uiteindelijk voor ons publiek een fantastische musical neer te kunnen zetten. Daar heeft ons publiek recht op!

Omdat afbreuk aan kwaliteit van onze nieuwste musical Urinetown het laatste is wat wij willen, is om die reden besloten de speeldata te verplaatsen naar 2 t/m 5 juni 2021

Informatie over de kaartverkoop zal te zijner tijd via de website en de socialmedia-kanalen kenbaar worden gemaakt. 

We hopen op uw begrip en kijken ernaar uit om u mee te nemen naar Zeikstad, waar u zult genieten van een geweldige musical – met gegarandeerd heel veel gezeik! 

Blijf gezond!